02 March 2020 | Γιατί να Κάνω Ανάλυση Νερού;
Γιατί να Κάνω Ανάλυση Νερού; Πολύ απλά για να ξέρω τι πίνω!

Ως γνωστόν, το ανθρώπινο σώμα αποτελείται κατά 70% από νερό. Το νερό είναι το βασικότερο συστατικό των βιοχημικών αντιδράσεων, τόσο στο ανθρώπινο σώμα, όσο και στα διάφορα καλλιεργούμενα φυτά.

Κι αυτό γιατί, έχει αποθηκευτικές ιδιότητες, είναι δηλαδή φορέας πληροφορίας. Κουβαλάει μέσα του όλα εκείνα τα χημικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία και διατήρηση της ζωής.

Επομένως, ένα "καλό νερό", μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της υγείας και της ασφάλειάς μας.
Αντιθέτως, νερό που δεν είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες προδιαγραφές με μαθηματική ακρίβεια θα μας δημιουργήσει πρόβλημα!

Πίο συγκεκριμένα, κάντε ανάλυση στο νερό σας, πόσιμο ή μη:

1) Αν δεν το έχετε κοιτάξει ποτέ. Θα σας λυθούν σίγουρα απορίες, και ενδεχομένως προβλήματα που ποτέ δεν φανταστήκατε ότι μπορεί να οφείλονται στο νερό.
2) Αν έχει πέσει στην αντίληψή σας κάποιο πρόβλημα νερού στην περιοχή σας.
3) Αν μένετε κοντά σε περιοχές όπου υπάρχει ενδεχομένως ρύπανση. (πχ. βιομηχανικές περιοχές)
4) Αν το νερό χρησιμοποιείται από μικρά παιδιά ή ευπαθείς ομάδες.
5) Για ολοκληρωμένη αντιμετώπιση προβλημάτων στις καλλιέργειες.
6) Για οικονομία - ευκολία. Εάν υπάρχει πρόβλημα, με την αγορά ενός φίλτρου γλιτώνετε την μόνιμη μέριμνα κ δαπάνη στην αγορά εμφιαλωμένου νερού.
21 January 2020 | Η ανάλυση φύλλων ως διαγνωστική μέθοδος για τα προβλήματα θρέψης στην καλλιέργεια ελιάς.
Η ανάλυση φύλλων ως διαγνωστική μέθοδος για τα προβλήματα θρέψης στην καλλιέργεια ελιάς. Η συγκομιδή του ελαιοκάρπου ξεκίνησε. Ήρθε η ώρα και η στιγμή να ανταμειφθούν οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς, να δικαιωθεί η προσπάθεια, να επαληθευθούν η να διαψευθούν οι προσδοκίες.
Σαν καλλιεργητής ήσουν συνεπής για να καλύψεις τις ανάγκες των δένδρων, να τα προστατέψεις από εχθρούς και ασθένειες και να δώσεις ότι καλύτερο μπορούσες για τη σωστή θρέψη τους. Κι όμως κάτι δεν πήγε καλά με την ποσότητα, κάτι με το μέγεθος του καρπού, άλλα πάλι κτήματα απέδωσαν καλύτερα σε λάδι και πιο ποιοτικά.
Εκτός από τα δεδομένα στοιχεία όπως ποικιλία, κλίμα, έδαφος, ασθένειες, η θρέψη είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την παραγωγικότητα του ελαιώνα.
Λανθάνουσα τροφοπενία λέγεται η «κρυφή έλλειψη» θρεπτικού στοιχείου που δεν εμφανίζεται με φανερά συμπτώματα όμως μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του δένδρου σε καρπό ή την απόδοση του καρπού σε λάδι.
Η έλλειψη Καλίου (Κ) με παράλληλη αυξημένη αζωτούχο λίπανση μπορεί να κάνει την ελιά πολύ ευάλωτη σε ασθένειες και ευαίσθητη στα θερμοκρασιακά στρες (παγωνιά – καύσωνας) αλλά και στην έλλειψη νερού (το Κάλιο ρυθμίζει το «άνοιξε – κλείσε» των στοματίων δηλαδή το ρυθμό διαπνοής)
Η έλλειψη Βορίου (Β) μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την καρπόδεση ή το μέγεθος του καρπού.
Η ανάλυση εδάφους μας δείχνει εκτός από την γονιμότητα και ποια θρεπτικά στοιχεία λείπουν από το έδαφος.
Η ανάλυση φύλλων μας δείχνει ποια θρεπτικά στοιχεία λείπουν από το δένδρο, άσχετα με το αν αυτά υπάρχουν στο έδαφος και δεν μπορούν να αφομοιωθούν από το φυτό.
Είναι δηλαδή, η ανάλυση φύλλων, μια ακτινογραφία της θρεπτικής κατάστασης του ελαιώνα.
Επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι στις πολυετείς-μόνιμες καλλιέργειες όπως δένδρα, αμπέλι κ.ά, η ανάλυση φυτικών ιστών π.χ. φύλλων αποδίδει καλύτερα την εικόνα της θρεπτικής κατάστασης.
Με την ανάλυση αυτή εντοπίζονται τα θρεπτικά στοιχεία που βρίσκονται σε έλλειψη, σε επάρκεια, η σε περίσσεια με βάση τις ΄΄στάνταρ΄΄ τιμές που έχουν προκύψει από επιστημονικές έρευνες πολλών ετών.
Έτσι προσδιορίζονται οι τροφοπενίες η οι φυτοτοξικότητες που ενδεχομένως ευθύνονται για τις κακές αποδόσεις και επιδόσεις των ελαιοδένδρων, και προτείνονται τρόποι αποτελεσματικής αντιμετώπισης με εφαρμογές των κατάλληλων σκευασμάτων και λιπάνσεις στο έδαφος, υδρολιπάνσεις ή διαφυλλικές λιπάνσεις στην πιο κατάλληλη εποχή (στοχευμένα)

Πότε είναι η καλύτερη εποχή για φυλλοδιαγνωστική ;
Όλο το χρόνο γιατί σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες τα φύλλα ελιάς δίνουν σταθερές τιμές στην διάρκεια του έτους. Ιδιαίτερα μετά τη συγκομιδή για τον προσδιορισμό των ελλείψεων και την στοχευμένη λίπανση. Επίσης στη φάση της ανάπτυξης για παρεμβάσεις διαφυλλικά.

Πώς θα συλλέξω το δείγμα;
Συλλέγουμε φύλλα ως εξής: από τη μέση του ετήσιου καρποφόρου βλαστού (λεπτοκλάδι στην περιφέρεια της κόμης του δέντρου) και στο ύψος που φτάνει το χέρι μας κόβουμε ένα φύλλο. Στο ίδιο δένδρο σταυρωτά στην περιφέρεια της κόμης ,μαζεύουμε συνολικά τέσσερα φύλλα. Περιδιαβαίνοντας τον ελαιώνα συλλέγουμε από 15-20 δένδρα περίπου 60 με 80 υγιή φύλλα. (χωρίς συμπτώματα ασθενειών) και από δένδρα – κατά το δυνατόν- ομοιόμορφης ανάπτυξης, ηλικίας και ποικιλίας. Τα φύλλα συσκευάζονται σε χάρτινη (όχι πλαστική) σακούλα με τη φροντίδα να μη στεγνώσουν και να μην «ανάψουν».
Αποστέλλονται δωρεάν μέσω ΕΛΤΑ Courier στη διεύθυνση: Ν. Παπαγεωργίου 10 - ΤΚ 57200 Λαγκαδάς, επικοινωνία στον ιστότοπο www.megalabo.gr και στο τηλέφωνο 2394025056.
04 August 2019 | Θρέψη λίπανση του αμπελιού με στοχευμένες παρεμβάσεις και διαγνωστικές μεθόδους.
Θρέψη λίπανση του αμπελιού με στοχευμένες παρεμβάσεις και διαγνωστικές μεθόδους φυλλοδιαγνωστική. Το αμπέλι είναι καλλιέργεια που ευδοκιμεί χωρίς μεγάλες απαιτήσεις. Ιδιαίτερα όταν αναπτύσσεται σε εδάφη όχι πολύ πλούσια, δίνει ποιοτικά προϊόντα οίνου.
Η ανάλυση εδάφους είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο μελλοντικός αμπελοκαλλιεργητής, πολύ πριν αποφασίσει την αγορά των φυτών και την επιλογή της ποικιλίας διότι πρέπει να επιλέξει εκ των προτέρων το υποκείμενο ( ασβεστούχα – μη ασβεστούχα εδάφη). Εκτός αυτού η ανάλυση εδάφους θα δώσει πληροφορίες για το pH, την αλατότητα, την μηχανική σύσταση και το ποσοστό οργανικής ουσίας του επιφανειακού στρώματος όπου θα αναπτυχθεί η καλλιέργεια.
Απαραίτητη επίσης είναι και η ανάλυση υπεδάφους πριν την εγκατάσταση του αμπελώνα διότι εκεί θα δούμε τι συμβαίνει στα βαθύτερα στρώματα όσον αφορά την στράγγιση (υψηλή στάθμη υπόγειου νερού), την παρουσία αδιαπέραστης στρώσης ή διαφορετικού πετρώματος (ασβεστούχα υλικά), την αλατότητα στο βάθος και την μηχανική σύσταση του υπεδάφους (άμμος, άργιλος, χαλίκια, πέτρες κ.ά.).
Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων του επιφανειακού στρώματος θα προσδιοριστεί και η βασική (υπογειακή) λίπανση στο βαθύ όργωμα, πριν την εγκατάσταση για να δημιουργηθούν (εφόσον δεν υπάρχουν) τα αποθέματα σε βασικά θρεπτικά στοιχεία όπως το Κάλιο, το Μαγνήσιο και ο Φώσφορος. .
Επίσης θα εντοπισθούν (εφόσον αναλυθούν) οι ελλείψεις σε ιχνοστοιχεία ( Βόριο, Σίδηρος, Ψευδάργυρος, Μαγγάνιο, Χαλκός) που πιθανόν θα παρουσιαστούν στην καλλιέργεια μετά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης και μόλις εισέρχεται σε ηλικία παραγωγής.
Όλα τα παραπάνω αφορούν τις αναλύσεις εδάφους πριν ακόμα εγκατασταθούν τα κλίματα στο χωράφι. Στη συνέχεια, τα επόμενα χρόνια οι αναλύσεις εδάφους έχουν ως στόχο και σκοπό να προσδιορίσουν τις ελλείψεις ή τις περίσσειες των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος και να προσδιορίσουν την σωστή και ορθολογική λίπανση του αμπελώνα προσθέτοντας στο έδαφος με τα κατάλληλα λιπάσματα τα στοιχεία που λείπουν ή αποφεύγοντας λιπάνσεις με στοιχεία που υπάρχουν ή περισσεύουν στο έδαφος προστατεύοντας έτσι την καλλιέργεια από ανταγωνισμούς θρεπτικών και τοξικότητες αλλά και την τσέπη του αμπελουργού από περιττά έξοδα.
Βασικός στόχος του κάθε επαγγελματία είναι να πετύχει την καλύτερη ποιότητα προϊόντων με το μικρότερο κόστος.
Αυτό επιτυγχάνεται μόνο με στοχευμένες κινήσεις όπως είναι ο προσδιορισμός των θρεπτικών στοιχείων που λείπουν ή περισσεύουν όχι στο έδαφος μόνο αλλά στο ίδιο το φυτό εκεί που πρέπει να φτάσει ( και ενδεχομένως δεν πήγε) το λίπασμα που ρίξαμε στο έδαφος.
Η διαγνωστική μέθοδος για το παραπάνω λέγεται ανάλυση φυτικών ιστών ή φυλλοδιαγνωστική. Αυτή στηρίζεται στο εξής: Συλλέγουμε φύλλα ή μίσχους (ιδιαίτερα για το αμπέλι) από συγκεκριμένα μέρη του φυτού και δημιουργούμε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της κατάστασης του αμπελώνα. Το δείγμα αποστέλλεται με την κατάλληλη φροντίδα στο Εργαστήριο για ανάλυση. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με τις μετρήσεις επιστημόνων από παρόμοια δείγματα που υπάρχουν σε ειδικούς πίνακες στη διάθεση του Εργαστηρίου. Η σύγκριση των τιμών μας δείχνει τις ελλείψεις θρεπτικών στοιχείων. Επίσης μαθαίνουμε για τα θρεπτικά στοιχεία που βρίσκονται σε επάρκεια και για αυτά που υπερβαίνουν την επάρκεια και η περίσσεια τους ίσως προκαλεί τοξικότητα στα φυτά. Με βάσει τα αποτελέσματα και την γνώση των συνθηκών της καλλιέργειας γίνεται σχολιασμός και η σχετική πρόταση λίπανσης και διαχείρισης της καλλιέργειας, δηλαδή ποια θρεπτικά στοιχεία με ποιόν τρόπο (διαφυλλικά ή από το έδαφος) και πότε θα εφαρμοσθούν για την αντιμετώπιση των ελλείψεων, την διαχείριση των στοιχείων σε επάρκεια και τον περιορισμό, αποφυγή και ΄΄μπλοκάρισμα΄΄ των περισσευόντων- τοξικών θρεπτικών στοιχείων.
Ιδιαίτερα για την διαγνωστική της θρεπτικής κατάστασης του αμπελιού σε ηλικία παραγωγής τα προβλήματα θρέψης μπορούν έγκαιρα να εντοπισθούν-διαγνωσθούν και με στοχευμένες εφαρμογές να ελέγξουμε την θρέψη νωρίς κερδίζοντας έτσι την παραγωγή της τρέχουσας περιόδου.
Η φυλλοδιαγνωστική είναι η ακτινογραφία της θρεπτικής κατάστασης του αμπελώνα. Δείχνει στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή αυτό το θρεπτικό στοιχείο που λείπει στο φυτό ανεξαρτήτων αν υπάρχει ή όχι στο έδαφος.
Λανθάνουσα τροφοπενία λέγεται η έλλειψη θρεπτικού στοιχείου που δεν εκδηλώνεται με τυπικά συμπτώματα στο φυτό παρόλα αυτά επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα και την ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων.
Επειδή ακριβώς δεν εκδηλώνεται με συμπτώματα γιαυτό και δεν βάζει σε υποψία τον αμπελουργό-καλλιεργητή ο οποίος νομίζει ότι όλα ΄΄βαίνουν καλώς΄΄ και καταλαβαίνει τη διαφορά όταν κάνει ταμείο είτε στην ποσότητα (εύκολα αποσπώμενες από το μίσχο ράγες → μικρότερο ΄΄τονάζ΄΄) είτε στην ποιότητα (άγλυκα σταφύλια-χαμηλά σάκχαρα- β΄ ποιότητα κρασιού, σταφίδας, επιτραπέζιων σταφυλιών).
Η ανάλυση μίσχων στη φάση της πλήρους άνθησης (΄΄μούρο΄΄) γίνεται ως εξής: Συλλέγονται 80-100 μίσχοι ένας από κάθε κλήμα απέναντι από το χαμηλότερο τσαμπί (πριν την αποφύλλωση). Περπατώντας το αμπέλι μαζεύουμε από ομοιόμορφης ανάπτυξης, ποικιλίας, ηλικίας κλήματα 80-100 μίσχους δημιουργώντας ένα αντιπροσωπευτικό και ομοιογενές δείγμα. Το δείγμα αποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ (με τα ΕΛΤΑ courier) με την κατάλληλη φροντίδα ( να μη στεγνώσει και να μην ΄΄ανάψει΄΄) σε χάρτινη σακούλα και δροσερή συσκευασία στο Εργαστήριό μας στη διεύθυνση Ν.Παπαγεωργίου 10 – τκ 57200-Λαγκαδάς τηλέφωνο:2394025056 – Πληροφορίες στον ιστότοπο www.megalabo.gr